S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-08-14 आ.व. २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा फोकल पर्सन तोकि पठाउने सम्बन्धी पत्र
2 2018-08-14 BSC Engineering. PTAP Nomination notice
3 2018-08-14 Egypt Agriculture (BSC, MSC) prenomination scholarship notice
4 2018-08-14 Egypt Arabic Language website Notice 8-14-2018
5 2018-08-13 Notice for Library Day
6 2018-08-06 इजिप्ट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम
7 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८ का लागि अरेविक भाषा विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त फारम भर्ने बारे जरुरी सूचना
8 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक सत्र २०१८का लागि स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2018-08-06 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी मनोनयन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2018-08-06 PTAPकार्यक्रम अन्तर्गतको BSc Engineering विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
11 2018-08-05 Joint Review Meeting 2017
12 2018-08-05 Budget review meeting 2017
13 2018-08-05 Joint Review meeting 2016
14 2018-08-01 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/१६
15 2018-07-31 शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2018-07-31 IDP Education Student Services Pvt Ltd ले शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि अनुमति नलिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2018-07-31 IDP Education Student Services Pvt Ltd ले शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि अनुमति नलिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2018-07-27 पाकिस्तान सरकारबाट PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको जरुरी सूचना ।
19 2018-07-27 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( Merit List ) सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना ।
20 2018-07-27 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।