S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 २०७५ मङ्सिर २८ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
2 2018-12-13 २०७५ मङ्सिर २७ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
3 2018-12-13 शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०७३
4 2018-12-12 २०७५ मङ्सिर २६ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
5 2018-12-12 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौँ फरेष्ट्री कलेजबाट प्राप्त बिएस्सी फरेष्ट्री विषयको छात्रवृत्तिको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना
6 2018-12-12 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत बिडिएस तर्फ अन्तिम मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2018-12-11 २०७५ मङ्सिर २५ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
8 2018-12-10 २०७५ मङ्सिर २४ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
9 2018-12-09 २०७५ मङ्सिर २३ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
10 2018-12-08 २०७५ मङ्सिर २२ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
11 2018-12-07 २०७५ मङ्सिर २१ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
12 2018-12-06 २०७५ मङ्सिर २० - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
13 2018-12-05 २०७५ मङ्सिर १९ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
14 2018-12-05 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङ्ग विषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2018-12-04 काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत बिडिएस तर्फ पूर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
16 2018-12-04 २०७५ मङ्सिर १८ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः प्राथमिक तह
17 2018-12-04 २०७५ मङ्सिर १८ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचनाः माध्यमिक तह नेपाली
18 2018-12-03 २०७५ मङ्सिर १७ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
19 2018-12-02 २०७५ मङ्सिर १६ - शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
20 2018-12-01 २०७५ मङ्सिर १५ः शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइएको अस्थायी शिक्षक सहभागी भएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

Most Visited Links