S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-07-16 शिक्षा मन्त्रालय शिक्षण संस्था समन्वय शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2017-07-16 नेपाल विद्याभूषण तथा छात्रा विद्यापदकका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-07-12 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त (B.SC. Forestry विषय) स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन ( final-nomination) गरीएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 0000-00-00 दाङ सल्यान अनुगमन २०७४
5 2017-07-10 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८० ब्रोसियर
6 2017-07-07 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त B.SC.Forestry विषय स्नातक तहको लागि प्राप्त ५ सीट छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2017-07-05 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८०(नेपाली)
8 2017-07-05 School Sector Development Plan 2016/17-2022/23 (English)
9 0000-00-00 school Sector Development Plan(English)
10 2017-07-04 आ.व २०७३/७४को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
11 2017-07-02 Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको बारे।
12 2017-07-02 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-06-29 तत्काल सुधारको कार्ययोजना प्रगति २०७४ जेठ
14 2017-06-29 फरेष्ट्री (Forestry) स्नातक तहका लागि निशुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा_ मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 2017-06-28 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तीको म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
16 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन ( pre-nomination) गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ने
18 2017-06-23 शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) मा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत छात्रबृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले दिएको MD/MS Radiology/Dermatology मा आवेदन गर्नुहुने निवेदकहरुले कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न हुन
20 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना