S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-04-24 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवारहरुको पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2017-04-24 आयुर्वेद विषयमा स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-04-24 शिक्षाका समसामयिक विषयका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको अपील
4 2017-04-19 International competition for safe use of internet प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बारे
5 2017-04-20 स्पेनिस भाषा अध्ययनका लागि कोलम्विया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना
6 2017-04-20 बन विज्ञान विषयमा स्नातकोतर तहको (सार्क) छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना
7 2017-04-17 तत्काल_सुधार_योजना_प्रगति_२०७३_फागुण
8 2017-04-16 आयुर्वेद स्नातक बीएएमएस विषयको छात्रवृत्ति छनोटका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
9 2017-04-13 रुसी छात्रवृत्तिका लागि पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना
10 2017-04-11 एल सी सी आइ नेपाल प्रालिको संचालन अनुमति खारेज गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-04-11 एल सी सी आइ नेपाल प्रालिको संचालन अनुमति खारेज गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2017-04-11 चिली लगायतका दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा अध्ययनका लागि No Objection Letter जारी नगरिने सम्वन्धी सूचना
13 2017-04-10 शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई अध्ययनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना
14 2017-04-04 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत महाकाली अंचलमा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तथा जिल्लाका कार्यक्रमहरुको अनुमगन प्रतिवेदन २०७३
15 2017-04-04 उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको २०७३ फागुन २३ गतेको सिफारिस तथा यस मन्त्रालयको २०७३ फागुन २६ को निर्णयानुसार प्रकाशित सार्वजनिक सूचना
16 2017-04-03 नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई रुस सरकारबाट Bachelor of Engineering (Civil Engineering), विषयमा प्राप्त २ सीट आंशिक छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना
17 2017-04-03 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र रुस सरकारले उपलब्ध गराएको MBBS तर्फको आंशिक छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः
18 2017-03-30 चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन (Final Nomination) तथा अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2011-05-14 मुगु जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन २०७३
20 2017-03-23 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन (Pre nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links