S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-08-18 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS, BDS BSC Engineering विषयको छात्रवृति
2 2019-08-15 तालिममा सहभागि हुन निबेदन दिने बारे
3 2019-08-13 Merit List of M.Sc. for Natural Resources Management and Rural Development
4 2019-08-09 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि हुने प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना
5 2019-08-09 नयाँ तलबमान र सुविधा सम्वन्धमा
6 2019-08-04 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ताको सूचना
7 2019-08-02 Scholarship for M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development
8 2019-07-23 Name list of students for SLIT Scholarship
9 2019-07-24 Press Release
10 2019-07-19 कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम रा.प.तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतहरूको पदस्थापना/कामकाज
11 2019-07-17 Technical and Vocational Education and Skills Development- TVESD Factsheet 2019
12 2019-07-17 Technical and Vocational Education and Skills Development- TVESD Factsheet 2019
13 2019-07-16 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि पुन: दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
14 2019-07-17 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७६
15 2019-07-14 स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाइएको थप बजेट सम्बन्धमा
16 2019-07-11 आ.व. २०७५ /०७६ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा
17 2019-07-08 SSDP, MTR ,BRM Aide-Memoire 2019
18 2019-06-26 Scholarship for Under Graduate Degree Programs in IIT, Srilanka
19 2019-06-26 कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सम्पादित कामसँग आवद्धता गरी मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा
20 2019-06-24 चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना