S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-09-07 माननीय मन्त्रीज्यूवाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते जारी भएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
2 2018-09-07 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५
3 2018-09-13 Education in Figures 2017
4 2018-09-13 Educational Brochures 2017
5 2018-09-13 Educational Brochures 2017
6 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
7 2018-09-13 Education in Figures 2017 (At a Glance)
8 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
9 2018-09-10 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र २५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
10 2018-09-06 सहभागिता सम्बन्धमा
11 2018-09-04 शिक्षा दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुने क्याम्पसहरूलाई सम्पर्क गर्ने बारेको उच्च शिक्षा शाखाको सूचना
12 2018-09-04 ३९ औ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०७५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा पुरस्कृत गर्न छनौट भएका विद्यालयहरुको नामावली
13 2018-09-02 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
14 2018-09-02 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १७ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
15 0000-00-00 मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १५ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न निकायमा कामकाज गर्न खटाइएका रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीहरूको विवरण
16 2018-08-31 छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
17 2018-08-29 Guideline for Distribution of Medal and Scholarship on the Occasion of National Education Day, 2075
18 2018-08-28 ३९ औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ को आदर्श वाक्य "समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार"
19 2018-08-28 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक २०७५ सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
20 2018-08-28 मिति २०७५ भाद्र १४ र १५ गते २ दिन काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्था विदा गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १२ गतेको पत्र

Most Visited Links