S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-07-25 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/९
2 2018-07-25 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति २०७५/४/९
3 2018-07-25 टोकियो विश्वविद्यालयको अध्ययन छात्रवृत्तिका बारेमा University of Tokyo 2019 Enrollment information Session मा सहभागी हुने सम्बन्धमा
4 2018-07-24 वार्ता टोलीका दुवै तर्फका संयोजक अभिषेकराज सिंह र खगराज वरालको संयुक्त वक्तव्य
5 2018-07-24 वार्ता टोलीका दुवै तर्फका संयोजक अभिषेकराज सिंह र खगराज वरालको संयुक्त वक्तव्य
6 2018-07-24 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी भावी नीति र संरचनाका विषयमा राय सुझाव सङ्कलन
7 2018-07-24 शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सत्यापन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना
8 2018-07-23 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना
9 2018-07-23 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना
10 2018-07-21 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको २०७५/४/५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
11 2018-07-21 वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको २०७५/४/५ को प्रेस विज्ञप्ति
12 2018-07-20 विदेशी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धनलिई उच्च शिक्षा संचालन गरेका संस्थाहरुले थप कार्यक्रम संचालनका लागि दिने आवेदन फारमको नमूना।
13 2018-07-20 विदेशी विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धनलिई उच्च शिक्षा संचालन गरेका संस्थाहरुले थप कार्यक्रम संचालनका लागि दिने आवेदन फारमको नमूना।
14 2018-07-20 कासमू सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना
15 2018-07-20 कासमू सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना
16 2018-07-19 माद्यमिक शिक्षा परीक्षाको राजश्व बुझाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको सूचना।
17 2018-07-19 माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको राजश्व बारेमा मन्त्रालयको सूचना
18 2018-07-18 वार्ता समितिका संयोजक तथा शिक्षा सचिव खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति
19 2018-07-18 सचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक खगराज वरालको प्रेस विज्ञप्ति
20 2018-07-18 पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त MBBS/BDS छात्रवृत्तिका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना।