S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-08-29 Guideline for Distribution of Medal and Scholarship on the Occasion of National Education Day, 2075
2 2018-08-28 ३९ औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ को आदर्श वाक्य "समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार"
3 2018-08-28 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक २०७५ सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
4 2018-08-28 मिति २०७५ भाद्र १४ र १५ गते २ दिन काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्था विदा गर्ने सम्बन्धी स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १२ गतेको पत्र
5 2018-08-28 ३९ औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ को आदर्श वाक्य "समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, दक्ष जनशक्ति विकास एवम् दिगो शैक्षिक पूर्वाधार"
6 2018-08-26 JDS and CGI Scholarship notice for employees within Ministry of Education, Science and Technology and its agencies
7 2018-08-24 JDS and CGI Scholarship Program
8 2018-08-23 कार्यालय सरेको सूचना
9 2018-08-23 ईजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि प्राप्त स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको कृषि विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी जरुरी सूचना ।
10 2018-08-23 स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ मा संशोधन गर्ने विषयमा भएको प्रस्ताव र निर्णय
11 2018-08-17 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७५ भाद्र १ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
12 2018-08-17 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति २०७५ भाद्र १ गते
13 2018-08-14 आ.व. २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा फोकल पर्सन तोकि पठाउने सम्बन्धी पत्र
14 2018-08-14 BSC Engineering. PTAP Nomination notice
15 2018-08-14 Egypt Agriculture (BSC, MSC) prenomination scholarship notice
16 2018-08-14 Egypt Arabic Language website Notice 8-14-2018
17 2018-08-13 Notice for Library Day
18 2018-08-06 इजिप्ट छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम
19 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८ का लागि अरेविक भाषा विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त फारम भर्ने बारे जरुरी सूचना
20 2018-08-06 इजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक सत्र २०१८का लागि स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फारम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links