S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-03-29 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई रमाना दिने लिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2018-03-26 प्रदेश मन्त्रालयमा जान चाहने कर्मचारीहरुले निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2018-03-19 A Notice for Graduate Scholarship for excellence foreign students ((EFS),Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) Thammasat ) University Thailand
4 2018-03-16 शिक्षण संस्था समन्वय शाखा, सिंहदरवार धरौटी अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
5 2018-02-27 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७४ माघको प्रगति विवरण
6 2018-02-27 शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७४/१०/१७ सम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरुको सूची
7 2018-02-27 दोस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2018-02-26 शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७४/१०/१७ सम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरुको सूची
9 2018-02-09 कर्मचारीलाई रमाना दिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2018-02-04 Australian Awards Scholarship मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2018-02-04 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयमा निशुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2018-02-01 विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा संचालित कार्यक्रम संस्थाको अध्यावधिक विवरण २०७५ वैशाख २
13 2018-01-29 Educational Information
14 2018-01-29 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७४ पौषको प्रगति विवरण
15 2018-01-25 शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल २०७४ ले माननीय उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्री समक्ष पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन
16 2018-01-25 शिक्षा मन्त्रालयबाट मिति २०७४/०९/२५ सम्म सेवा सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरुको सूची
17 2018-01-21 TVET Annual Report
18 2018-01-21 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BPH विषयको रिक्त कोटामा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे जरुरि सूचना
19 2018-01-21 शिक्षण संस्था समन्वय शाखाको नविकरणका लागि आवेदन गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2018-01-19 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं वनविज्ञान कलेजमा BSc Forestry को अन्तिम मनोनयन गरिएको बारेको सूचना