S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन ( pre-nomination) गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ने
3 2017-06-23 शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) मा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत छात्रबृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले दिएको MD/MS Radiology/Dermatology मा आवेदन गर्नुहुने निवेदकहरुले कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न हुन
5 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2017-06-19 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ती सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
7 2017-06-15 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा MD/MS तहमा अध्ययन समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
8 2017-06-15 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको आंशिक छात्रवृत्तिमा MBBS अध्ययनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
9 2017-06-13 दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन
10 2017-06-11 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना।
11 2017-06-08 विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनलिइ सञ्चालन भएका क्याम्पसहरुको २०७४ जेठ सम्मको अध्यावधिक सूची
12 2017-05-31 तत्काल सुधारको कार्ययोजना २०७२/०७३ देखि २०७३/०७४
13 2017-05-31 एकीकृत अनुगमन साधनको प्रयोग सम्बन्धमा
14 2017-05-30 चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ सिंहदरबारको सूचना
15 2017-05-24 श्रीलंकन सरकारले उपलब्ध गराउने Presidential Scholarship for foreign students का लागि आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
16 2017-05-23 आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2017-05-22 शिक्षा सेवा राप तृतीय श्रेणीको ३० कार्य दिने शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना।
18 2017-05-21 थाइल्याण्ड सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) मा BBA in International Trade and Business Logistics विषय छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवार छनोट तथा योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त पेस गर्नेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 2017-05-11 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव तोक्ने प्रयोजनको लागि सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिको सूचना ।
20 2017-05-11 भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न विषयका तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना