S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-08-25 PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना ।
2 2017-08-24 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-08-22 नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१८ का लागि Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डमा Master's degree अध्ययनका लागि प्राप्त छात्रबृत्तिमा आवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
4 2017-08-22 स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुका लागि हाजिर हुन जाने बारे सूचना
5 2017-08-21 सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2017-08-14 सबैका लागि शिक्षा समीक्षात्मक प्रतिवेदन २००१-१५
7 2017-08-14 २०७४ श्नावण ३० गते जारी नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
8 2017-08-13 तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७४ असार सम्मको प्रगति
9 2017-08-13 नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
10 2017-08-12 नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिको प्रेस विज्ञप्ति
11 2017-08-06 पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा।
12 2017-07-16 शिक्षा मन्त्रालय शिक्षण संस्था समन्वय शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-07-16 नेपाल विद्याभूषण तथा छात्रा विद्यापदकका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2017-07-12 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त (B.SC. Forestry विषय) स्नातक तहको छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन ( final-nomination) गरीएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 दाङ सल्यान अनुगमन २०७४
16 2017-07-10 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८० ब्रोसियर
17 2017-07-07 काठमाडौं फरेष्ट्रि कलेजबाट प्राप्त B.SC.Forestry विषय स्नातक तहको लागि प्राप्त ५ सीट छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2017-07-05 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/७४-२०७९/८०(नेपाली)
19 2017-07-05 School Sector Development Plan 2016/17-2022/23 (English)
20 0000-00-00 school Sector Development Plan(English)