S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-04-29 चीन सरकारबाट प्राप्त Master in engineering मा मनोनयन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2018-04-29 PHD अध्ययनका लागि चिनिया छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2018-04-29 आयुर्वेद स्नातक तह BAMS विषयमा छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्व मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2018-04-27 चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम तथा पूर्वमनोनयन गरिएको बारेको सूचना
5 2018-04-24 सवै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाहरुलाई साइनबोर्ड र छाप सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2018-04-24 सवै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाहरुलाई साइनबोर्ड र छाप सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना
7 2018-04-22 नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन् २०१८/१९का लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2018-04-22 नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन् २०१८/१९का लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2018-04-17 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्र कार्यान्वयन योजना
10 2018-04-16 शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको आर्थिक व्यवस्थापन बारे मन्त्रालयको निर्णय
11 2018-04-16 वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले २०७५/१/७ गते १ वजे भित्र निवेदन दिने बारेको सूचना
12 2018-04-11 जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख भइ काम गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2018-04-11 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा सचिवको सार्वजनिक आह्वान
14 2018-04-11 नेपालले प्रारम्भिक बालविकासका लागि एसिया प्रसान्त क्षेत्रीय सञ्जाल (ARNEC) को सम्मेलन सन् २०१८ र प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षाका लागि तेश्रो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय नीति मञ्चको बैठक सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती
15 2018-04-11 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्र
16 2018-04-10 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल
17 2018-04-10 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल
18 2018-04-10 तत्काल_सुधार_प्रगति_२०७४_फाल्गुण
19 2018-04-05 ३० कार्यदिने सेवाकालिन तालिममा सहभागी हुन चाहने कर्मचारीहरुले निवेदन दिने बारेको सूचना
20 2018-04-05 ३० कार्यदिने सेवाकालिन तालिमका लागि निवेदन दिने बारे