S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरुको २०७१।१२।१४ गते भएको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2 0000-00-00 Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
3 0000-00-00 Master तहको Engineering, Agriculture र Medicine विषयहरूका लागि छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा केन्द्र तथा स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना
4 0000-00-00 Undergraduate Level का BAMS, BSc.Forestry, BMLT, BPH, B.Pharmacy विषयमा मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना
5 0000-00-00 RESULT PUBLISHED: UNDERGRADUATE LEVEL का BN, BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा मिति २०७१।११।३० गते भएको परीक्षाको नतिजा
6 0000-00-00 Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि आवेदन सम्वन्धी विस्तृत सूचना
7 0000-00-00 UNDERGRADUATE LEVEL का BN, BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा मिति २०७१।११।३० गते हुने परीक्षाको केन्द्र तथा स्वीकृत आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना
8 0000-00-00 Engineering, Agriculture र Medicine विषयमा Master, PhD / Post Doctorate तहको छात्रवृत्ति छनोैट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना
9 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धी सूचना : २०१४ अगस्ट सेसनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS अध्ययन बारे
10 0000-00-00 BN,BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना
11 0000-00-00 Birat and Devdaha Medical college: मनोनयन सम्वन्धमा
12 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना : Birat Medical college and Devdaha Medical College
13 0000-00-00 BDS / BSc Nursing Final Nomination : अन्तिम उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन प्रयोजनका लागि सुचीकृत गरीएको अत्यन्त जरुरी सुचना
14 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-8-27: Final Nomination
15 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-8-27: Pre Nomination
16 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-08-27: Result published
17 0000-00-00 बी एससी नर्सिङको कोटा थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा BDS, BSc Nursing विषयमा अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
20 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२७ को परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Most Visited Links