S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-12-31 TU अन्तर्गत BDS, BSc Nursing ,BPH, B.Pharmacy, Bsc. MLT,& BNS विषयहरुमा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना
2 2017-12-31 वन विज्ञान विषयको स्नातक तहको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त माग गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-12-26 TU अन्तर्गत BDS,BNS,BPH,MLT,B.Pharmacy&B.Sc.Nursing विषयहरुमा पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना
4 2017-12-26 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत पाकिस्तान सरकारले उपलब्ध गराएको MBBS,BSc Engineering and D. Pharmacyविषयमा अन्तिम मनोनयन गरिएको बारे
5 2017-12-22 त्रिविवि अन्तर्गतको MBBS विषयको योग्यता सूची तथा कलेज प्राथमिकता सम्बन्धी सूचना
6 2017-12-18 त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत BDS, BSc Nursing, BPH, B Pharmacy, BSc MLT र BNS विषयहरुको योग्यता सूची तथा कलेज प्राथमिकता सम्बन्धी सूचना
7 2017-12-16 २०७४ साल कार्तिक महिनाको तत्काल सुधार कार्ययोजनको प्रगति
8 2017-12-12 KU अन्तर्गत MBBS र BDS विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारेको सूचना
9 2017-12-10 प्रदेश मन्त्रालयमा गई काम गर्न इच्छुक कर्मचारीले २ दिन भित्र निवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-12-08 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत MBBS तथा BDS को छात्रवृत्तिमा अन्तिम मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 2017-12-06 त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरु वा विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2017-12-06 काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc Nursing विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना
13 2017-11-28 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
14 2017-11-28 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
15 2017-11-23 काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र अन्तरगतका कलेजहरुमा प्रदान गरिने स्नातक तह MBBS, BDS र BSc Nursing विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि पुर्व मनोनयन गरिएको जरुरी सूचना
16 2017-11-21 त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
17 2017-11-21 पाकिस्तान सरकारवाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तर्गत प्राप्त छात्रवृत्ति सिट मध्ये D.Pharmacy विषयमा Nomination भएकाहरुलाई जरुरी सुचना
18 2017-11-21 उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे
19 2017-11-21 सवारी साधन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
20 2017-11-21 सवारी साधन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना