S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-07-04 आ.व २०७३/७४को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना
2 2017-07-02 Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको बारे।
3 2017-07-02 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2017-06-29 तत्काल सुधारको कार्ययोजना प्रगति २०७४ जेठ
5 2017-06-29 फरेष्ट्री (Forestry) स्नातक तहका लागि निशुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा_ मनोनयनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2017-06-28 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तीको म्याद थप सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
7 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर ( MD/MS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
8 2017-06-28 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा सूची समायोजन गरी पूर्व मनोनयन ( pre-nomination) गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ने
9 2017-06-23 शैक्षिक वर्ष २०१७-१८ को लागि श्रीलंकाको Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) मा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाइ Undergraduate Degree Programs अन्तरगत छात्रबृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले दिएको MD/MS Radiology/Dermatology मा आवेदन गर्नुहुने निवेदकहरुले कार्यानुभव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न हुन
11 2017-06-23 इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातक (MBBS )तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन ( pre-nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2017-06-19 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ती सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
13 2017-06-15 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा MD/MS तहमा अध्ययन समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
14 2017-06-15 नेपाल सरकारलाइ मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको आंशिक छात्रवृत्तिमा MBBS अध्ययनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
15 2017-06-13 दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको अनुगमन प्रतिवेदन
16 2017-06-11 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई स्वदेश भित्रका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने सूचना।
17 2017-06-08 विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनलिइ सञ्चालन भएका क्याम्पसहरुको २०७४ जेठ सम्मको अध्यावधिक सूची
18 2017-05-31 तत्काल सुधारको कार्ययोजना २०७२/०७३ देखि २०७३/०७४
19 2017-05-31 एकीकृत अनुगमन साधनको प्रयोग सम्बन्धमा
20 2017-05-30 चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ सिंहदरबारको सूचना