शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ कार्तिक २९ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार कामकाज गर्न खटाइएका शिक्षा सेवा रापतृ श्रेणीका अधिकृतहरूको विवरण

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ कार्तिक २९ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार कामकाज गर्न खटाइएका शिक्षा सेवा रापतृ श्रेणीका अधिकृतहरूको विवरण 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Officer_Kaj1 1713 Kb application/pdf View Download