चीन सरकारबाट प्राप्त शैक्षिक वर्ष २०१९/२०२० को लागि छात्रवृत्तिमा विषय निर्धारण गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
China_Scholarship_Quota_Notice 108 Kb application/pdf View Download