चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि ईन्जिनियरिङ बिषय तर्फ दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।

चीन सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिका लागि ईन्जिनियरिङ बिषय तर्फ दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना ।   


Attached Documents
Title Size Type View Download
Scholarship_for_Engineering_by_China 150 Kb application/pdf View Download
IoE_application_Form 61 Kb application/pdf View Download