वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

ईच्छुक कर्मचारीहरुले मिति २०७७|०४|१५ भित्र मन्त्रालयको क.प्र. तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा वा moekapra@gmail.com मा आवेदन दिनुहुन अनुरोध  छ |


Attached Documents
Title Size Type View Download
वैदेशिक_अध्ययन_तालिम_मनोनयन 821 Kb application/pdf View Download