कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयको छात्रवृत्तिको मनोनयन सूची प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर अन्तर्गतका कलेजहरुमा विएस्सी कृषि विषयको  छात्रवृत्तिको  मनोनयन सूची प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
BSc_Ag2 117 Kb application/pdf View Download
Annex_1 41 Kb application/pdf View Download
Annex_2 31 Kb application/pdf View Download