चौधौं पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य - "सबल सामाजको आधार, सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार"

..


Attached Documents
Title Size Type View Download
चौधौं_राष्ट्रिय_पुस्तकालय_दिवस_मनाउने_सम्बन्धि_सूचना_-_२०७८।५।१४ 572 Kb application/pdf View Download