विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा नगरेका विद्यार्थीहरुलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना।

 Google Form Link: https://forms.gle/UcyuFF5qWHHwvqLu7

 

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Intership_Notice 436 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links