त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त केही कलेजहरूमा BSc Agriculture विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रमसूची प्रकाशित भएको सूचना

.


Attached Documents
Title Size Type View Download
Re-_notice_of_BSC_AG_2079 111 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links