मिति २०६८/०७/२६ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान Biology विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने Undergraduate तहका MBBS, BDS, BSc Nursing, B. Pharmacy, BPH, BAMS लगायतका विषयहरुमा निःशुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्न २०६८ कार्तिक २६ गते शनिबार सञ्चालित बायो समुहको लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुमध्ये लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारको प्राप्ताङ्कमा शैक्षिक योग्यता वापतको अङ्क जोड गर्दा हुन आएको प्राप्ताङ्कका आधारमा (कूल पूर्णाङ्क १०५ अङ्कमा) देहाय बमोजिम साधारण तथा आरक्षण तर्फको योग्यताक्रम (नतिजा) कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

पुनर्योगसम्बन्धी सूचना

उल्लिखित नतिजा (योग्यताक्रम) मा चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहने इच्छुक उम्मेदवारहरुले मिति २०६८ मंसिर ११ गते भित्रमा यस शाखामा निवेदनका लागिसमेत सूचित गरिन्छ।

परीक्षा रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

उल्लिखित परीक्षामा रो.नं. ११३४ का परीक्षार्थी पुष्पराज केशरीले छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको मर्यादा उल्लघन गरेका कारण निजको परीक्षा रद्द गरिएको छ।


Most Visited Links