TU SESSION: Application call for Nomination (MBBS, BDS)

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका देहायका शिक्षण संस्थाहरूबाट देहायका विषयमा प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि देहायको सङ्ख्यामा विद्यार्थी मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने भएको हुँदा यस मन्त्रालयद्वारा २०७० पुस १३ गते सञ्चालित Undergraduate Level (Biology) विषयको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको २०७० पुस १८ गते प्रकाशित योग्यताक्रममा (नतिजा) देहायको समूहगत योग्यताक्रम भित्र नाम रहेका उम्मेदवारहरूले प्रवेश पत्रको सक्कल प्रति तथा १ प्रति प्रतिलिपि सहित उम्मेदवार स्वयम् उपस्थित भई छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा शिक्षण संस्था तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम समेत खुलाई आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुमा अध्ययनका लागि अनिच्छुक विद्यार्थीहरुले उल्लिखित अवधि भित्र नै अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन समेत सूचित गरिन्छ ।

आवेदन गर्ने

अवधिः २०७० पुस ३० गतेदेखि २०७० माघ ५ गतेसम्म,

समयः अपरान्ह १:३० बजेदेखि कार्यालय समयसम्म ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
आवेदन_सूचना_with_quota 38 Kb application/pdf View Download