छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० को परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान (Biology) विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, BMLT,B. Pharmacy, BAMS,  BSc Forestryलगायतका विषयहरुमा निःशुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनौट गर्न २०७१ मंसिर २० गते शनिबार अपरान्ह १:०० बजे देखि सञ्चालन गरिने छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि CCTV रहेका काठमाडौं जिल्लाका देहायका शिक्षण संस्थाहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा केन्द्रको location map हेर्नका लागि सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा click गर्नुहोला ।

क्र.सं. शिक्षण संस्था ठेगाना रोल नम्बर
एल.आर.आई.उ.मा.वि. कलंकी, काठमाडौं रोल नं.१ देखि १५८० सम्म
ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेज डिल्लीबजार हाईट, काठमाडौं रोल नं.१५८१ देखि २५६१  सम्म
गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेज बत्तिस पुतली, काठमाडौं रोल नं.२५६२ देखि ३२३३ सम्म
पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज तीनकुने, काठमाडौं रोल नं.३२३४देखि ३७५२ सम्म
नोवेल एकेडेमी उ.मा.वि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं रोल नं.३७५३देखि ४५३९ सम्म
काठमाडौं मोडेल उ.मा.वि.(KMC) बागबजार, काठमाडौं  रोल नं.४५४१ देखि ५१७६ सम्म
एम्बिसन कलेज मध्य बानेश्वर, काठमाडौं रोल नं.५१७७ देखि ५६६२ सम्म
लिभरपुल उ.मा.वि. नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं रोल नं.५६६३ देखि ६२३५ सम्म
साउथ वेस्ट्रन कलेज बसुन्धरा, काठमाडौं रोल नं.६२३६ देखि ८८५८ सम्म र मिति २०७१ मंसिर १७,१८ र १९ गते प्रवेशपत्र बुझिलिने सवै उम्मेदवारहरू 
  • लिखित परीक्षाका लागि मन्त्रालयबाट Gel-pen उपलब्ध गराइने छ ।
  • परीक्षार्थीहरूले प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा साथै लिई आउनु पर्नेछ । 
  • Calculator प्रयोग गर्न पाइने छ । 
  • परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल फोन, क्यामेरा, कम्प्युटर र कम्प्युटर प्रविधियुक्त अन्य उपकरणहरू, श्रव्यदृष्यसम्बन्धी उपकरणहरू, ब्लुटुथ प्रविधियुक्त उपकरणहरू, पुस्तक तथा अन्य अध्ययन सामाग्रीहरू, झोला, पर्स, हाते ब्याग, छाता आदि बस्तुहरू लैजान पाइने छैन ।