उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको दरखास्त आह्रवान सम्बन्धी सूचना

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम( उच्च माध्यमिक तह भन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रम) संचालनका लागि नयाँ कार्यक्रम वा थप कार्यक्रम नियमित वा दूर शिक्षाका (लर्निङ्ग सेन्टर) माध्यमबाट संचालन गर्न चाहने संस्थाले यही पौष मसान्त भित्र देहाय अनुसारको शर्त र प्रकृया पूरा गरी प्रत्येक कागजातको ३,३ प्रति सहित दरखास्त पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त अवधि भित्र निवेदन दर्ता नगर्ने वा तोकिएको शर्त÷प्रक्रिया पूरा नगर्ने निवेदन सम्बन्धमा कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । विस्तृत जानकारीका लागि तलको PDF document डाउनलोड गरी हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_HigherED 69 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links