सम्पर्क अधिकृतका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना E-mail Print PDF

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको प सं १५-०६९/७० च नं. २३७९ को पत्रअनुसार विभिन्न हिमालयहरुको आरोहण गर्न अनुमति लिने पर्वतारोही दलका साथ खटाइने सम्पर्क अधिकृतका लागि यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी हरुमध्येबाट संलग्न पत्रमा उल्लेखित योग्यता पुगेको एक  (१) जना कर्मचारीको नाम  सिफारीस गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुले ३ दिन भित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको पत्र तलको link बाट download गरी हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
letter-2379 196 Kb image/jpeg View Download