PTAPको Undergraduate Level लागि D. Pharmacy र BSC Engineering को मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

PTAPको Undergraduate Level लागि D. Pharmacy  र BSC Engineering  को  मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पाकिस्तान सरकारले नेपाल सरकारलाई Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०१६।१७ का लागि Undergraduate Level को D. Pharmacy र BSC Engineering  तर्फ उम्मेदवार मनोनयन गरि पठाईएकोमा निम्नानुसारका ब्यक्तिहरुको पाकिस्तान सरकार, Ministry of Economic Affairs and Statistics (Economic Affairs Division)को पत्रबाट सम्वन्धित कलेजहरु/विश्वविद्यालयहरुमा पठाईएको हुँदा उल्लिखित विद्यार्थीहरुलाई सम्वन्धित विश्वविद्यालयमा सम्पर्क राख्न प्राप्त भएको नेपाली राजदुतावास ईस्लामावादको ENI/4.1.3/PTAP/107 मिति २०७३।०६।२० को पत्रबाट जानकारी हुन आएकोले निजहरुलाई मनोनयन पत्रका लागि मिति: २०७३।०७।३ गते कार्यालय समय भित्र छात्रबृत्ति शाखामा सम्पर्क राख्न र तत् पश्चात सम्वन्धित विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्पर्कका लागि छानिएका उम्मेदवारहरु

S.No.

Name of Applicants

program

Refered University

1

Gita  Bhandari

D.  Pharmacy

University of Punjab, Lahore

2

Rabi Prasad Gupta

D.  Pharmacy

University of Punjab, Lahore

3

Surya Bahadur Lamsal

BSC. Engineering

University of Engineering and Technology ,Lahore

 


Most Visited Links