काठमाडौँ विश्वविद्यालयले संचालन गरेको प्रवेश परीक्षा २०७३ को प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार भएको Rank List 2073

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले संचालन गरेको प्रवेश परीक्षा २०७३ को प्राप्ताङ्कको आधारमा तयार भएको Rank List 2073


Attached Documents
Title Size Type View Download
KU_RANK_MBBS,BDS,BSC_Nursing_2073_(1) 348 Kb application/pdf View Download