SSRP Joint Evaluation Report

यो अध्ययन SSRP Joint Financing Arrangement मा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र दातृ निकायबाट संयुक्त रुपमा मूल्याङक्न गरिनु पर्ने प्रावधान अन्तर्गत यूरोपियन यूनियनले स्वतन्त्र विज्ञवाट गराएको हो।यो रिपोर्टलाई शिक्षा  मन्त्रालय र दातृ निकायले मान्यता दिएका छन् र यसलाई विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तयार गर्दा एउटा आधारभूत सन्दर्भसामग्रीको रुपमा लिइएको छ यद्यपि रिपोर्टमा प्रकाशित निचोड र सुझावले शिक्षा  मन्त्रालयको संस्थागत विचारको प्रतिनिधित्व भने गर्दैन।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Joint_evaluation_of_the_School_Sector_Reform_Programme_2009-16_final_report 3872 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links