PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

S.N

MOE
Merit

MOE
Online

Full Name

Subject

Referred University

1

48

76

DIPENDRA  ADHIKARI

MBBS

NMC, Multan

2

52

128

RAJESH AWASTHI

MBBS

NMC, Multan

3

55

21

PRATIGYA  SINGH

MBBS

NMC, Multan

4

68

120

PRAMOD SINGH

MBBS

PMC, Faisalabad

5

76

7

VIKRANT  SHAH

MBBS

PMC, Faisalabad

6

80

778

PURUSHOTTAM  NEUPANE

MBBS

PMC, Faisalabad

7

98

270

DIGBIJAY  KUNWAR

MBBS

NMC, Multan

8

199

498

MONIKA SHAH

MBBS

PMC, Faisalabad

9

238

48

BHOLA  BIKA

MBBS

NMC, Multan

10

336

555

NIRAJ RAI

MBBS

PMC, Faisalabad

11

22

88

TULARAM  YADAV

BDS

DCD, Lahore

 नेपाल सरकारलाई पाकिस्तान सरकारले Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०१६।१७ का लागि Undergraduate को MBBS १० सिट, BDS विषयमा १ सिटका लागि प्राप्त छात्रबृत्ति कोटामा मनोनयन गरी पठाईएको तपसिलका उम्मेदवारहरुको भर्नाको लागि पाकिस्तान सरकारको Economics Affairs Division (EAD) बाट प्राप्त पत्रका साथ पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदुतावासको पत्रबाट लेखी आएकोले मिति २०७३।०८।१७ गतेसम्म मनोनयन पत्रका लागि छात्रबृत्ति शाखामा सम्पर्क गरी आवश्यक विबरणहरु  मन्त्रालयको सम्वन्धित शाखामा रहेको softwareमा प्रविष्ट गराई सम्वन्धित कलेज/विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्न जान निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।