PTAP को MBBS र BDS तर्फको मनोनयन पत्रका लागि सम्पर्क गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

 नेपाल सरकारलाई पाकिस्तान सरकारले Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र २०१६।१७ का लागि Undergraduate को MBBS १० सिट, BDS विषयमा १ सिटका लागि प्राप्त छात्रबृत्ति कोटामा मनोनयन गरी पठाईएको तपसिलका उम्मेदवारहरुको भर्नाको लागि पाकिस्तान सरकारको Economics Affairs Division (EAD) बाट प्राप्त पत्रका साथ पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदुतावासको पत्रबाट लेखी आएकोले मिति २०७३।०८।१७ गतेसम्म मनोनयन पत्रका लागि छात्रबृत्ति शाखामा सम्पर्क गरी आवश्यक विबरणहरु  मन्त्रालयको सम्वन्धित शाखामा रहेको softwareमा प्रविष्ट गराई सम्वन्धित कलेज/विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गर्न जान निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराईन्छ । उम्मेदवारहरुको नामावली यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
PTAPNOTICE 327 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links