राष्ट्रिय युवा परिषद जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुका लागि सूचना

 राष्ट्रिय युवा परिषद्‌ले  जिल्ला कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम तल उल्लेखित समय र स्थानमा आयोजना गर्न लागेको हुँदा जिल्ला युवा समितिको  कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाली रहनु भएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरुलाई सहभागी गराइदिने व्यवस्था हुन भनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रशासन शाखाबाट लेखि आएको हुँदा सहभागिताका लागि अनुरोध छ।

राष्ट्रिय यूवा परिषद्‌को पत्र यसैसाथ संलग्न छ।

तपसिल

क्र सं स्थान मिति समावेश हुने जिल्लाहरु
धुलिखेल २०७३ पुष ५ र ६ गते ३ नं प्रदेशका जिल्लाहरु
विराटनगर २०७३ पुष १० र ११ १ र २ नं प्रदेशका जिल्लाहरु
पोखरा २०७३ पुष १४ र १५ ४ र ५ नम्वर प्रदेशका जिल्लाहरु
धनगढी २०७३ पुष २६ र २७ गते ६ र ७ नम्वर प्रदेशका जिल्लाहरु

Attached Documents
Title Size Type View Download
img127 855 Kb image/jpeg View Download