BNS को मनोनयन सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका देहायको शैक्षिक संस्थामा Undergraduate Level को BNS विषयमा मन्त्रालयको मिति २०७३।१०।१८ गतेको निर्णय अनुसार BNS विषयमा निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुको मनोनयन गरिएकोले सम्वन्धित उम्मेदवारहरुले शिक्षा मन्त्रालय, छात्रबृत्ति शाखामा मिति २०७३।१०।२० गते भित्र फोटो ४ प्रतिर सक्कल शैक्षिक प्रमाण पत्रहरुकोई कपी सहित सम्पर्क गर्न हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

BNS तर्फ मनोनयन भएका उम्मेदवारहरु

SN

moe merit

Subject

Candidate's Name

Gender

IOM mark

IOM

rank

College

1

1

BNS

MILINA GAIRE

Female

64

33

चितवनमेडिकल कलेज चितवन

2

3

BNS

SHREEJANA BHATTARAI

Female

58

99

चितवन मेडिकल कलेज चितवन

3

5

BNS

MANJU KHADKA

Female

56

129

चितवन मेडिकल कलेज चितवन


Most Visited Links