तत्काल सुधार कार्ययोजना २०७३ पुष

नेपाल सरकारको स्वीकृत तत्काल सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भए गरेका प्रगतिको आवश्यक समिक्षा समेत गरी पौष महिनाको मासिक प्रगति विवरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
immediate_action_plan_2073_poush 439 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links