OPCW Associate Programme 2017 सम्बन्धमा

उपर्युक्त सम्बन्धमा २८ जुलाई देखि २९ सेप्टेम्वर २०१७ सम्म नेदरल्याण्डको हेगमा हुने Organization for the Prohibition of Chemical Weapons(OPCW) को Associate Programme 2017 को लागि आवेदन खुलेको हुँदा यहि मिति २०७३/११/०९ गते भित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

यस सम्बन्धी थप जानकारी OPCW को वेबसाइट www.opcw.org बाट लिन सकिने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।


Most Visited Links