शिक्षा मन्त्रालय पुस्तकालय समन्वय शाखाको पुस्तकालय सूचीकरण गर्नेबारेको सूचना।

नेपालमा हालसम्म विभिन्न शैक्षिक, सामुदायिक, सार्वजनिक तथा विशेष पुस्तकालयहरुको स्थापना र सञ्चालन विभिन्न व्यक्ति वा सामुदायिक संस्थाको अगुवाइमा भएको पाँइन्छ । यसरी स्थापना र सञ्चालन भएका पुस्तकालयमध्ये केही पुस्तकालयहरूलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले आंशिक रूपमा अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण गर्दै आएको भएपनि यसरी सञ्चालित पुस्तकालयहरुको संख्या के कति छ भनेर हालसम्म आधिकारिक रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएको छैन ।

 

यसरी स्थापना र सञ्चालन भएका पुस्तकालयहरूको अभिलेखिकरण गरी सोको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न तथा स्रोतको परिचालन गर्नका लागि मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सबैखालका पुस्तकालयहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् वा सोझै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय शाखामा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र आइपुग्ने गरी निम्नानुसारको ढाँचामा तयार गरी पठाइदिनु हुन अनुरोध छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
library 312 Kb application/pdf View Download