चिनीया छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयमा परेका उम्मेदवारको सूची

मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट सन २०१७।०१८ का लागि उपलब्ध स्नातकोत्तर तहको छात्रवृति सम्वन्धमा मन्त्रालयको पूर्व सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहरु मध्येबाट मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।४ को निर्णय अनुसार पूर्व मनोनयमा परेका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिएको छ। सूचनामा चित्त नबुझि दावी विरोध गर्न चाहने उम्मेदवारहरुले मिति २०७३।११।७ गते कार्यालय समय भित्र शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखामा निवेदन दिनुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pre_Nomination_list_China 387 Kb application/pdf View Download