चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति समेतका लागि आवेदन गरेका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम (MOE Merit) कायम गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र  चीन सरकारले सन्  २०१७/१८ लागि उपलब्ध गराएको Postgraduate तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययन समेतका लागि मन्त्रालयले मिति २०७३ फाल्गुन २४ मा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार Railway engineering, Industrial Engineering, Bridge and Tunnel Engineering, Earthquake Engineering, Hydropower Engineering, Biomedical Engineering, Watershed Management, Natural Resource Management र Forestry विषयमा रितपूर्वक पर्न आएका दरखास्तहरु मध्ये त्रिविवि अन्तरगतको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन सस्थान डीन कार्यालयहरुबाट प्राप्त प्रवेश परीक्षा/मेरिटको आधारमा कायम गरिएको पूर्व मेरिटका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो उजुरी सम्बोधन गरी निम्नानुसार अन्तिम मेरिट कायम गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला।

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Nomination_notice 772 Kb application/pdf View Download