चीन सरकारले उपलब्ध गराएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयन (nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन् २०१७/१८ लागि उपलब्ध गराएको Postgraduate तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले मिति २०७३ फाल्गुन २४ मा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार Railway engineering, Industrial Engineering, Bridge and Tunnel Engineering, Earthquake Engineering, Hydropower Engineering, Biomedical Engineering, Watershed Management, Natural Resource Management र Forestry विषयमा रितपूर्वक पर्न आएका दरखास्तहरु मध्ये त्रिविवि अन्तरगतको इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन सस्थान डीन कार्यालयहरुबाट प्राप्त प्रवेश परीक्षा Rank को आधारमा कायम गरिएको मन्त्रालयको अन्तिम योग्यताक्रम, विषयगत प्राथमिकता, समूहगत आरक्षण प्रतिशत समेतका आधारमा नियमानुसार देहाय बमोजिम मूख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन (nomination) गरी मुख्य उम्मेदवारहरूले मिति २०७३।१२।१३ गतेका दिन दिनको ४ बजेसम्म तल उल्लेखित कागजात सहित सम्पर्क गर्न साथै मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरू मध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उम्मेदवारले सोही अवधिभित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन एवम् उल्लिखित सूचीमा मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सूचिकृत नभएका रित पूर्वकका सबै दरखास्तकर्ताहरूलाई सम्वन्धित विषयको बैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा सूचिकृत गरिएकोले बैकल्पिक उम्मेदवारले मिति २०७२।१२।१५ गते दिन कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नसम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Nomination_notice 772 Kb application/pdf View Download