चीन सरकारले उपलब्ध गराएको विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्तिमा पूर्व मनोनयन (Pre nomination) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन् २०१७/२०१८ लागि उपलब्ध गराएको विद्यावारिधि तहको तहको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले मिति २०७३ फाल्गुन २३ गते बसेको छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको बैठक तथा मन्त्रालयको मिति २०७३।११।२४ को निर्णयानुसार सम्बन्धित डीन कार्यालयबाट छनौट तथा सिफारिस गरी पठाएका उम्मेदवार मध्येबाट निम्नानुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा पूर्व मनोनयन गरिएकोले छनौट भएका उम्मेवारहरुले

मिति २०७३।१२।१३ गतेका दिन दिनको ४ बजेसम्म तल उल्लेखित कागजात सहित सम्पर्क गर्न साथै मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरूमध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उम्मेदवारले सोही अवधिभित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन एवम् बैकल्पिक उम्मेदवारले समेत मिति २०७२।१२।१५ गते दिन कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Nominatio_notice_-PHD1 363 Kb application/pdf View Download