राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत महाकाली अंचलमा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तथा जिल्लाका कार्यक्रमहरुको अनुमगन प्रतिवेदन २०७३

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत महाकाली अंचलमा संचालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा तथा जिल्लाका कार्यक्रमहरुको अनुमगन प्रतिवेदन २०७३


Attached Documents
Title Size Type View Download
SLC_report_of_Mahakali_2073 196 Kb application/pdf View Download