शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई अध्ययनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/१७ गतेको पत्रानुसार चिनियाँ दुतावासबाट प्राप्त चीनमा सञ्चालन  हुने अध्ययनका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित सेवा समूह श्रेणीभित्रका कर्मचारीहरुले २०७४/१/२ गतेभित्र कर्मचारी प्रशासन शाखामा रितपूर्वकको निवेदन दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
img047 374 Kb image/jpeg View Download