चिली लगायतका दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा अध्ययनका लागि No Objection Letter जारी नगरिने सम्वन्धी सूचना

दक्षिण अमेरिका महादेशका चिलीलगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्न जानका लागि No Objection Letter माग भई आउने गरेको सन्दर्भमा उक्त मुलुक तथा सो क्षेत्रका मुलुकहरूमा नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित अध्ययनको सुनिश्चितता रहे नरहेको बारेमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानकारी माग गरिएबमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारीअनुसार गत बर्ष पौषमा ४२ जना विद्यार्थी अध्ययन भिसामा चिली पुगेर अलपत्र परेका साथै अध्ययनको बहानामा रोजगारी तथा अन्य उद्देश्य राखी कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी चिली, ब्राजिललगायत अन्य दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा आएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्ति यहाँ आइसकेपछि निश्चित रूपमा संकटग्रस्त बन्ने र बनिरहेका भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई आएको हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उक्त देशहरूमा अध्ययनका लागि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र विषयबाहेक अन्यका हकमा No Objection Letter उपलब्ध नगराउने मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/२४ को निर्णय (माननीय मन्त्री स्तरीय) भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।