स्पेनिस भाषा अध्ययनका लागि कोलम्विया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना

स्पेनिस भाषा अध्ययनका लागि मित्र राष्ट्र कोलम्विया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृर्ति सम्वन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयको प सं EA/AM/COL च नं ६४७४ मिति २०७३ चैत्र १७ को पत्र साथ प्राप्त नयाँ दिल्लीस्थित कोलम्बियन दूतावासबाट लेखिएको मिति १४ मार्च २०१७ को नोट नं E-EINND-074 को पत्र सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि  यसै साथ प्रकाशन गरिएको छ ।

            साथै सो सूचनामा उल्लेखित वेभसाइट http://india.embajada.gov.co/newsroom.news/2017-03-10/11052 मा अनलाइन फाराम भरी, आवश्यक कागजात पेश गरेर छात्रवृत्तिमा छनौट भइ conformation प्राप्त भएका उम्मेदवारहरुलाई मन्त्रालयबाट मनोनयन (Nomination) पत्र प्रदान गरिने व्यहोरा समेत सोही बैठकको निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ ।

            सूचनाको विस्तृत विवरण यसै  साथ संलग्न छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Colombia_Scholarship_Notice 1066 Kb application/pdf View Download