International competition for safe use of internet प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बारे

गणतान्त्रिक टर्कीको association on cooperation, dissemination and alternative research on distant education ले International competition for safe use of internet सम्बन्धी प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरेको हुँदा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अनुरोध गरिन्छ। विस्तृत विवरण यसै साथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
turkey 1794 Kb application/pdf View Download