आयुर्वेद विषयमा स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्ति समेतका लागि योग्यताक्रम कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

पतन्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिसर्च सेन्टर धुलिखेलले शैक्षिक सत्र २०७३/०७४ का लागि आयुर्वेद स्नातक (बीएएमएस) तहको पठन पाठनका लागि उपलब्ध गराउने ८ सीट छात्रवृर्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०७४।१।४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका कूल २८ ओटा निवेदन मध्येबाट नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बेलझुन्डी दाङ्गले उपलब्ध गराएको योग्यताक्रम सूचिका आधारमा निम्नानुसारको खुला, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी तर्फको योग्यताक्रम कायम गरिएको व्योहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

कायम गरिएको मेरिट उपर कसैको गुनासो भएमा मिति २०७४।११।१५ गते कार्यालय समय भित्र शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखामा निवेदन दिनुहुन समेत सूचित गरिन्छ । विस्तृत विवरणको लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
merit_list 804 Kb application/pdf View Download