आयुर्वेद स्नातक (विएएमएस) विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि उम्मेदवारहरुको पूर्व मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

पतन्जली आयुर्वेद कलेज तथा रिसर्च सेन्टर धुलिखेलमा शैक्षिक सत्र २०७३/०७४ देखि आयुर्वेद स्नातक (बीएएमएस) तहको पठन पाठनका लागि उपलब्ध ८ सीट मध्ये खुला तर्फ ४ सीट तथा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित तर्फ क्रमश १/१ सीट विभाजन गरी मन्त्रालयको मिति २०७४।१।४ को निर्णयानुसार दरखास्त आव्हान गरिएकोमा सो सीटहरुमा अध्ययनका लागि तोकिएको मिति भित्र प्राप्त आवेदनहरु मध्येबाट नेपाल सस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान बेलझुन्डी दाङ्गले उपलब्ध गराएको योग्यताक्रम सूचिका आधारमा खुला, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी तर्फको योग्यताक्रम कायम गरि (दलित तर्फ भने कुनै दरखास्त नपरेकोले सो सीट खुला तर्फ कायम गरिएको) खुला तथा आरक्षण समूह तर्फ निम्नानुसार मुख्य तथा बैकल्पिक उम्मेदवारहरु मनोनयन गरिएको व्योहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पूर्व मनोनयन सम्बन्धमा दावीविरोध गर्न चाहने र मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरुले अध्ययन असमर्थता जनाई निवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि यही बैशाख १५ गते कार्यालय समय भित्र सम्मको समय उपलब्ध गराइएको व्योहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।

मुख्य उम्मेदवार अयोग्य ठहरिएमा वा त्यस्ता उम्मेदवारहरुले अध्ययन असमर्थता जनाएमा सो स्थानमा पूर्व प्रकाशित एकमुष्ट तथा समूहगत योग्यताक्रमा आधारमा बैकल्पिक उम्मेदवार मनोनयन गरिने भएकोले इच्छुक बैकल्पिक उम्मेदवारहरुले मिति २०७४।१।१७ गते कार्यालय समय भित्रमा शिक्षा मन्त्रालय, छात्रबृत्ति शाखा, केसरमहलमा सम्पर्क राख्न आउनुहुन सूचित गरिन्छ ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न सूची हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
pre_nomi 736 Kb application/pdf View Download