भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न विषयका तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सन् २०१७-१८को लागि भारत सरकारले ITEC/Colombo Plan of Government of India अन्तर्गत Engineering, Journalism, Banking, Power, remote sensing and finance, English Speaking, IT लगायतका तालिम कार्यक्रमहरु निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक/ निजी संघ संस्थामा कार्यरत २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका पदाधिकारीहरुका लागि संचालन गर्ने सम्बन्धमा लेखी आएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्यता पुगेका इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयमा ७ दिनभित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा निवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

विस्तृत विवरण यसै साथ संलग्न छ।

 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Embassy_of_India 779 Kb application/pdf View Download