चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ सिंहदरबारको सूचना

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४ गठन भई सो आयोगको कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवारमा रहने गरी मिति २०७४।२।१६ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

मेडिकल डेण्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित कार्यक्रम तथा नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा शुल्क सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरुबाट हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा बी.पी. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने भएकोले तत् तत् विषयमा भएको विवादित गतिविधि अनियमितता सम्बन्धमा ूलाई भएको जानकारी एवम् उजुरी मिति २०७४ असार गते भित्र यस आयोग समक्ष लिखित रुपमा हुलाक वा इमेल मार्फत उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको यस आयोगलाई प्राप्त हुने जानकारी एवम् उजुरी गोप्य राखिने व्यहोरा समेत अनुरोध

जानकारी वा उजुरी पठाउने ठेगाना

चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४

सिंहदरबार, काठमाडौं (शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार परिसर)

email: medicalinvestigationcomm.org@gmail.com


Most Visited Links