पुस्तकालय दिवस मनाउने सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा दसौं पुस्तकालय दिवस (२०७४ भाद्र १५ गते) मनाउने सन्दर्भमा नेपालमा रहेका सबै किसिमका पुस्तकालयहरूको विकास र विस्तारमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा मिति २०७४ साल साउन १२ गते शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रमा शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा मूल समारोह समितिको गठन गर्ने र  उक्त दिन पुस्तकालय दिवस मनाउनका लागि शिक्षा विभाग मार्फत् ७५ ओटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गृहमन्त्रालय अर्न्तगतका सबै निकाय तथा संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत् ७४४ ओटै स्थानीय निकायमा अनुरोध गर्ने साथै,

जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकता, संस्थाको कार्यप्रकृति अनुसारका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएअनुसार जिल्लास्तरमा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्यसचिव र आवश्यकताअनुसार अन्य सदस्य रहने गरी एक जिल्लास्तरीय पुस्तकालय दिवस मूल समारोह समिति तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा पुस्तकालय दिवस समारोह समिति गठन गरी पुस्तकालय संग सम्बद्ध स्थानीय स्तरमा सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूको समेत सहभागितामा निवन्ध लेखन, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, प्रवचन जस्ता विविध कार्यक्रम गरी मुलुकभर पठन संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्याउन अपरिहार्य भएकोले ताहाँबाट सम्बिन्धत जिल्ला प्रशासन कार्यालय/जिल्ला समन्वय समिति/जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्र गरी दिनु हुन अनुरोध गर्ने निर्णय भइ सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पत्राचार भैसकेको व्यहोरा अनुरोध छ। 

अन्य मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्र यसैसाथ संलग्न छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
img130 561 Kb image/jpeg View Download