नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१८ का लागि Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डमा Master's degree अध्ययनका लागि प्राप्त छात्रबृत्तिमा आवेदन दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१८ का लागि Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डमा Master's degree in Applied Biological Sciences: Environmental Health, Environmental Toxicology and Chemical Biology विषयमा अध्ययनका लागि ५ सीट छात्रबृत्ति प्राप्त भएकोले त्रि. वि.वि. को Institute of Science and Technology  बाट स्नातकोत्तर तहको Microbiology, Environmental Science, Chemistry, Zoology, Botany विषयहरु मा लिइएको भर्ना छनौट परीक्षा २०७३ ( Entrance Exam 2073) को योग्यताक्रम सुची ( Merit List) मा रहेका विद्यार्थीहरुबाट आबेदन माग गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०७४/४/३२ को निर्णयानुसार मिति २०७४ भाद्र ७ गते देखि २०७४ भाद्र २२ गते सम्म छात्रबृत्ति शाखा केशरमहलमा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको व्योहोरा जानकारी गराइन्छ । विस्तृत विवरणका लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
cgi_notice 1517 Kb application/pdf View Download