PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१७/२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तरगत प्राप्त MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा मन्त्रालयको पूर्व सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहररु मध्येबाट मन्त्रालयको मिति २०७४/०५/२१ को निर्णय अनुसार  देहाय अनुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य उम्मेदवार र बैकल्पिकका रुपमा  मनोनयन गरिएकोले छनौट भएका मुख्य उम्मेवारहरुले मिति २०७४।५।२६ गते ५.०० बजे भित्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न र पूर्व मनोनयनमा परेका उम्मेदवार मध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उ्रम्मेदवारले सोही अवधि भित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयन सम्बन्धमा कुनै दावीविरोध भए  उम्मेदवार स्वंय उपस्थित भई लिखित जानकारी गराउन एवम् मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सूचिकृत नभएका रित पूर्वकका सबै उम्मेदवारहरुलाई बैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा सूचिकृत गरिएकाले बैकल्पिक उम्मेदवारले समेत सोहि अबधी भित्र सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिएको छ ।विस्तृत विवरणका लागि तलको लिङ्कमा गएर हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
ptap 712 Kb application/pdf View Download