Post Graduate तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने तथा इजिप्ट सरकारबाट उपलब्ध छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुने स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका  लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने तथा मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले स्नातकोत्तर तहमा  उपलब्ध गराएको  २० सीट आंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौ सशोधन) नियमावली २०६० अनुसार योग्यताक्रम कायम गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
ezypt_notice_with_application_form 1291 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links