उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०५/१९ को निर्णय अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको विश्लेषण गरी मुलुकको वर्तमान मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल शिक्षा नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक स्वरूपको सुधार एवम् परिमार्जन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको विदितै छ । सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा नेपालको शिक्षालाई कसरी व्यवहारिक, प्रतिस्पर्धी, वैज्ञानिक, रोजगार उन्मुख, गुणस्तरीय, जनमुखी, समालोचकीय क्षमता सहितको अनुसन्धानमूलक, एवं नेपालका विविध कला, संस्कृति, ज्ञान, सीप, प्रविधि, परम्परा तथा जनज्ञान आदिसंग जोडदै तिनको भरपूर प्रयोग गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, स्वदेश तथा विदेश जहां रहे पनि तिनको आजीवन शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराहरुलाई ध्यानमा राखी तपसिलका प्रश्नहरू बनाइएका छन् । अपेक्षा छ, सबै प्रश्नका उत्तर आउनेछन् । यी बाहेक शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य समस्या वा मुद्दाहरू भए तिनीहरूलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी तिनको उत्तर समेत दिनुहुन शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै स्थानीय सरकार, संघसंस्था एवम् व्यक्तिहरूमा आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ । 

यो लिङ्कमा  गएर गुगल फारम भर्न  https://goo.gl/forms/zcmu8Osjr9tnKnPA3 वा यस इमेलमा expertgroupnepal@gmail.com पठाउन हुन अनुरोध छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
उच्चस्तरीय_शिक्षा_आयोगको_प्रश्नावली 520 Kb application/pdf View Download