त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
TUonline_application_notice_scholarship_moe_website- 89 Kb application/pdf View Download
Online_form__Instruction_TU 95 Kb application/pdf View Download
Bipannata_Shipharis_Form 30 Kb application/pdf View Download