Australian Awards Scholarship मा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन अन्तर्गत अष्ट्रेलियन अवार्ड छात्रवृत्तिका लागि यस मन्त्रालयबाट समेत मनोनयन गर्न लेखी आएको हुँदा इच्छुक कर्मचारीले यही माघ २४ गते भित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास  शाखामा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

उक्त सूचना यस मन्त्रालयको इमेल info@moe.gov.np मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
australian_award 187 Kb application/pdf View Download